ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 16-25

 
หอคำ ลำปาง คำว่า “หอคำ” เป็นภาษาทางเหนือ แปลว่า “หอทองคำ” หรือปราสาททอง อันเป็นที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนครลำปางสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นเรือนไม้เครื่องสับของทางภาคเหนือ สถานที่จริงนั้นได้ถูกรื้อไปแล้ว การสร้างหอคำในเมืองโบราณได้อาศัยลักษณะที่ปรากฏในรูปถ่าย โดยใช้ไม้ใหญ่ตามลักษณะความเป็นจริงที่ได้รับการบอกเล่าของผู้ที่เชื่อถือได้ เมืองโบราณได้ใช้หอคำแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุ อันเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากหลายสิ่ง
หอคำ ลำปาง คำว่า “หอคำ” เป็นภาษาทางเหนือ แปลว่า “หอทองคำ” หรือปราสาททอง อันเป็นที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนครลำปางสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นเรือนไม้เครื่องสับของทางภาคเหนือ สถานที่จริงนั้นได้ถูกรื้อไปแล้ว การสร้างหอคำในเมืองโบราณได้อาศัยลักษณะที่ปรากฏในรูปถ่าย โดยใช้ไม้ใหญ่ตามลักษณะความเป็นจริงที่ได้รับการบอกเล่าของผู้ที่เชื่อถือได้ เมืองโบราณได้ใช้หอคำแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุ อันเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากหลายสิ่ง

หอคำ ลำปาง คำว่า “หอคำ” เป็นภาษาทางเหนือ แปลว่า “หอทองคำ” หรือปราสาททอง อันเป็นที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนครลำปางสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะเป็นเรือนไม้เครื่องสับของทางภาคเหนือ สถานที่จริงนั้นได้ถูกรื้อไปแล้ว การสร้างหอคำในเมืองโบราณได้อาศัยลักษณะที่ปรากฏในรูปถ่าย โดยใช้ไม้ใหญ่ตามลักษณะความเป็นจริงที่ได้รับการบอกเล่าของผู้ที่เชื่อถือได้ เมืองโบราณได้ใช้หอคำแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงโบราณวัตถุ อันเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากหลายสิ่ง

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต