ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะล้านช้าง พุทธศตวรรษที่ 16-21

 
พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากอินเดีย มีประวัติกล่าวไว้ในตำนานอุรังคธาตุ ทำให้เชื่อได้ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ – ๘ พระธาตุองค์นี้สร้างด้วยอิฐ มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง ๔ ชั้น เรือนธาตุย่อมุมไม้ยี่สิบมีซุ้มจระนำ ๔ ด้าน หลังคาเรือนธาตุทำอย่างบัวถลา เหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์มีองค์ระฆังสี่เหลี่ยมเป็นบัลลังก์อีก ๓ ชั้น จึงออกเป็นยอดสี่เหลี่ยมแหลม ปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พระธาตุองค์นี้พังลงมา ทำให้ทราบว่าเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมมีซุ้มจระนำนั้น สร้างครอบเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมอย่างพระธาตุพนมเอาไว้ แล้วเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบบพระธาตุพนมครอบเจดีย์แลงไว้อีกชั้นหนึ่ง เจดีย์แลงนั้นรูปทรงสัณฐานเป็นอย่างไรไม่ทราบแน่ชัด
พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากอินเดีย มีประวัติกล่าวไว้ในตำนานอุรังคธาตุ ทำให้เชื่อได้ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ – ๘ พระธาตุองค์นี้สร้างด้วยอิฐ มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง ๔ ชั้น เรือนธาตุย่อมุมไม้ยี่สิบมีซุ้มจระนำ ๔ ด้าน หลังคาเรือนธาตุทำอย่างบัวถลา เหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์มีองค์ระฆังสี่เหลี่ยมเป็นบัลลังก์อีก ๓ ชั้น จึงออกเป็นยอดสี่เหลี่ยมแหลม ปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พระธาตุองค์นี้พังลงมา ทำให้ทราบว่าเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมมีซุ้มจระนำนั้น สร้างครอบเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมอย่างพระธาตุพนมเอาไว้ แล้วเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบบพระธาตุพนมครอบเจดีย์แลงไว้อีกชั้นหนึ่ง เจดีย์แลงนั้นรูปทรงสัณฐานเป็นอย่างไรไม่ทราบแน่ชัด

พระธาตุบังพวน ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เชื่อกันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่นำมาจากอินเดีย มีประวัติกล่าวไว้ในตำนานอุรังคธาตุ ทำให้เชื่อได้ว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ ๖ – ๘ พระธาตุองค์นี้สร้างด้วยอิฐ มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง ๔ ชั้น เรือนธาตุย่อมุมไม้ยี่สิบมีซุ้มจระนำ ๔ ด้าน หลังคาเรือนธาตุทำอย่างบัวถลา เหนือขึ้นไปเป็นบัลลังก์มีองค์ระฆังสี่เหลี่ยมเป็นบัลลังก์อีก ๓ ชั้น จึงออกเป็นยอดสี่เหลี่ยมแหลม ปลายปี พ.ศ. ๒๕๑๓ พระธาตุองค์นี้พังลงมา ทำให้ทราบว่าเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมมีซุ้มจระนำนั้น สร้างครอบเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมอย่างพระธาตุพนมเอาไว้ แล้วเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมแบบพระธาตุพนมครอบเจดีย์แลงไว้อีกชั้นหนึ่ง เจดีย์แลงนั้นรูปทรงสัณฐานเป็นอย่างไรไม่ทราบแน่ชัด

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต