ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 17-20

 
วิหารหลวงวัดมหาธาตุ อยู่ในเมืองเก่าสุโขทัย เป็นวิหารสิบเอ็ดห้อง ภายในวิหารมีฐานที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่พระนามว่า “พระศรีศากยมุนี” ซึ่งถูกชะลอชักลากอัญเชิญมาไว้ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๑ เสาวิหารทำด้วยศิลาแลง ตัดเป็นแผ่นหนา กลม วางเรียงซ้อนกันเป็นรูปเสาโคนใหญ่ปลายเรียว อนึ่ง ใกล้ๆกันนี้คือ พระสี่อิริยาบถ ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมการสร้างพระพุทธรูปของดินแดนในท้องถิ่นสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ซึ่งไม่พบเห็นในท้องถิ่นอื่น
วิหารหลวงวัดมหาธาตุ อยู่ในเมืองเก่าสุโขทัย เป็นวิหารสิบเอ็ดห้อง ภายในวิหารมีฐานที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่พระนามว่า “พระศรีศากยมุนี” ซึ่งถูกชะลอชักลากอัญเชิญมาไว้ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๑ เสาวิหารทำด้วยศิลาแลง ตัดเป็นแผ่นหนา กลม วางเรียงซ้อนกันเป็นรูปเสาโคนใหญ่ปลายเรียว อนึ่ง ใกล้ๆกันนี้คือ พระสี่อิริยาบถ ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมการสร้างพระพุทธรูปของดินแดนในท้องถิ่นสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ซึ่งไม่พบเห็นในท้องถิ่นอื่น

วิหารหลวงวัดมหาธาตุ อยู่ในเมืองเก่าสุโขทัย เป็นวิหารสิบเอ็ดห้อง ภายในวิหารมีฐานที่เคยประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่พระนามว่า “พระศรีศากยมุนี” ซึ่งถูกชะลอชักลากอัญเชิญมาไว้ที่วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ เมื่อครั้งรัชกาลที่ ๑ เสาวิหารทำด้วยศิลาแลง ตัดเป็นแผ่นหนา กลม วางเรียงซ้อนกันเป็นรูปเสาโคนใหญ่ปลายเรียว อนึ่ง ใกล้ๆกันนี้คือ พระสี่อิริยาบถ ที่ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของรูปแบบศิลปะสถาปัตยกรรมการสร้างพระพุทธรูปของดินแดนในท้องถิ่นสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกำแพงเพชร ซึ่งไม่พบเห็นในท้องถิ่นอื่น

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต