ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะอู่ทอง พุทธศตวรรษที่ 17-20

 
ปรางค์ยอดกลีบมะเฟืองเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมรุ่นเก่าก่อนกรุงศรีอยุธยา นิยมทำกันในสมัยอู่ทองหรืออโยธยา ปรางค์องค์นี้ได้ถ่ายแบบมาจากปรางค์เล็กที่หน้าพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุสรรคบุรี ชัยนาท แสดงเทคนิคการก่อสร้างอันดีเยี่ยม รูปทรงของพระปรางค์ยอดกลีบมะเฟืองนี้นอกจากที่สรรคบุรีแล้ว ยังพบที่วัดมหาธาตุ ลพบุรีอีกด้วย
ปรางค์ยอดกลีบมะเฟืองเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมรุ่นเก่าก่อนกรุงศรีอยุธยา นิยมทำกันในสมัยอู่ทองหรืออโยธยา ปรางค์องค์นี้ได้ถ่ายแบบมาจากปรางค์เล็กที่หน้าพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุสรรคบุรี ชัยนาท แสดงเทคนิคการก่อสร้างอันดีเยี่ยม รูปทรงของพระปรางค์ยอดกลีบมะเฟืองนี้นอกจากที่สรรคบุรีแล้ว ยังพบที่วัดมหาธาตุ ลพบุรีอีกด้วย

ปรางค์ยอดกลีบมะเฟืองเป็นลักษณะสถาปัตยกรรมรุ่นเก่าก่อนกรุงศรีอยุธยา นิยมทำกันในสมัยอู่ทองหรืออโยธยา ปรางค์องค์นี้ได้ถ่ายแบบมาจากปรางค์เล็กที่หน้าพระวิหารหลวงวัดมหาธาตุสรรคบุรี ชัยนาท แสดงเทคนิคการก่อสร้างอันดีเยี่ยม รูปทรงของพระปรางค์ยอดกลีบมะเฟืองนี้นอกจากที่สรรคบุรีแล้ว ยังพบที่วัดมหาธาตุ ลพบุรีอีกด้วย

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต