ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะธนบุรี พุทธศตวรรษที่ 24

 
ท้องพระโรงกรุงธนบุรี หรือพระราชวังเดิม ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว แบบตรีมุข ตัวท้องพระโรงเป็นตึกสองหลังเชื่อมต่อกัน หลังแรกเป็นท้องพระโรงมีที่ประทับออกว่าราชการทำเป็นอัฒจันทร์ อาคารหลังที่สองเรียกว่า “พระที่นั่งขวาง” เป็นส่วน พระราชมณเฑียร ภายในห้องบรรทมของท้องพระโรงกรุงธนบุรี ณ เมืองโบราณแห่งนี้ มีภาพจิตรกรรม ฝาผนังเรื่องพงศาวดารกรุงธนบุรี ตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่ ๒ การกู้อิสรภาพ มาจนถึงการสถาปนากรุงธนบุรีเป็น ราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมได้ซึมซับในวีรกรรมและพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ท้องพระโรงกรุงธนบุรี หรือพระราชวังเดิม ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว แบบตรีมุข ตัวท้องพระโรงเป็นตึกสองหลังเชื่อมต่อกัน หลังแรกเป็นท้องพระโรงมีที่ประทับออกว่าราชการทำเป็นอัฒจันทร์ อาคารหลังที่สองเรียกว่า “พระที่นั่งขวาง” เป็นส่วน พระราชมณเฑียร ภายในห้องบรรทมของท้องพระโรงกรุงธนบุรี ณ เมืองโบราณแห่งนี้ มีภาพจิตรกรรม ฝาผนังเรื่องพงศาวดารกรุงธนบุรี ตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่ ๒ การกู้อิสรภาพ มาจนถึงการสถาปนากรุงธนบุรีเป็น ราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมได้ซึมซับในวีรกรรมและพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ท้องพระโรงกรุงธนบุรี หรือพระราชวังเดิม ปัจจุบันคือพิพิธภัณฑ์กองทัพเรือ มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยชั้นเดียว แบบตรีมุข ตัวท้องพระโรงเป็นตึกสองหลังเชื่อมต่อกัน หลังแรกเป็นท้องพระโรงมีที่ประทับออกว่าราชการทำเป็นอัฒจันทร์ อาคารหลังที่สองเรียกว่า “พระที่นั่งขวาง” เป็นส่วน พระราชมณเฑียร ภายในห้องบรรทมของท้องพระโรงกรุงธนบุรี ณ เมืองโบราณแห่งนี้ มีภาพจิตรกรรม ฝาผนังเรื่องพงศาวดารกรุงธนบุรี ตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่ ๒ การกู้อิสรภาพ มาจนถึงการสถาปนากรุงธนบุรีเป็น ราชธานี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ชมได้ซึมซับในวีรกรรมและพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต