ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25

 
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งองค์สำคัญ ใช้เป็นท้องพระโรงว่าราชการที่ประทับ และที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญฯ ของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ เป็นปราสาททรงจตุรมุข สูงใหญ่เท่ากับพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ครั้งพระนครกรุงศรีอยุธยา โดยสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอินทราภิเษกเดิม ซึ่งต้องพระอสุนีบาตไฟไหม้ทั้งหลังนับเป็นปราสาททรงไทยแท้ที่สมบูรณ์เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย การสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในเมืองโบราณ ได้จากการรวบรวมค้นคว้าหลักฐานจากรูปภาพ จดหมายเหตุ พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ภายในพระที่นั่งที่ฝาผนังเหนือช่องหน้าต่างเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๑ ในด้านต่างๆ ทั้งการปกครอง การศาสนา การสงครามและการติดต่อกับต่างประเทศ ภาพวาดระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพแสดงพระราชพิธี ๑๒ เดือน ภาพต่างๆ เหล่านี้ได้สื่อให้ผู้เข้าชมได้มีความรู้และความเข้าใจความหมายของการบูรณาการทางสังคม และวัฒนธรรมของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งองค์สำคัญ ใช้เป็นท้องพระโรงว่าราชการที่ประทับ และที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญฯ ของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ เป็นปราสาททรงจตุรมุข สูงใหญ่เท่ากับพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ครั้งพระนครกรุงศรีอยุธยา โดยสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอินทราภิเษกเดิม ซึ่งต้องพระอสุนีบาตไฟไหม้ทั้งหลังนับเป็นปราสาททรงไทยแท้ที่สมบูรณ์เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย การสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในเมืองโบราณ ได้จากการรวบรวมค้นคว้าหลักฐานจากรูปภาพ จดหมายเหตุ พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ภายในพระที่นั่งที่ฝาผนังเหนือช่องหน้าต่างเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๑ ในด้านต่างๆ ทั้งการปกครอง การศาสนา การสงครามและการติดต่อกับต่างประเทศ ภาพวาดระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพแสดงพระราชพิธี ๑๒ เดือน ภาพต่างๆ เหล่านี้ได้สื่อให้ผู้เข้าชมได้มีความรู้และความเข้าใจความหมายของการบูรณาการทางสังคม และวัฒนธรรมของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งองค์สำคัญ ใช้เป็นท้องพระโรงว่าราชการที่ประทับ และที่ประกอบพระราชพิธีสำคัญฯ ของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๒ เป็นปราสาททรงจตุรมุข สูงใหญ่เท่ากับพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ครั้งพระนครกรุงศรีอยุธยา โดยสร้างขึ้นแทนพระที่นั่งอินทราภิเษกเดิม ซึ่งต้องพระอสุนีบาตไฟไหม้ทั้งหลังนับเป็นปราสาททรงไทยแท้ที่สมบูรณ์เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย การสร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในเมืองโบราณ ได้จากการรวบรวมค้นคว้าหลักฐานจากรูปภาพ จดหมายเหตุ พงศาวดาร ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ภายในพระที่นั่งที่ฝาผนังเหนือช่องหน้าต่างเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๑ ในด้านต่างๆ ทั้งการปกครอง การศาสนา การสงครามและการติดต่อกับต่างประเทศ ภาพวาดระหว่างช่องหน้าต่างเป็นภาพแสดงพระราชพิธี ๑๒ เดือน ภาพต่างๆ เหล่านี้ได้สื่อให้ผู้เข้าชมได้มีความรู้และความเข้าใจความหมายของการบูรณาการทางสังคม และวัฒนธรรมของบ้านเมืองได้เป็นอย่างดี

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต