ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะหริภุญชัย พุทธศตวรรษที่ 17-19

 
เจดีย์จามเทวี ลำพูน เจดีย์องค์นี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์เหลี่ยมวัดกู่กุด สร้างในสมัยหริภุญไชยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกัน ๕ ชั้น มีพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ในซุ้มทุกชั้น ชั้นละ ๑๒ องค์ เป็นพระพุทธรูปแบบผสมระหว่างศิลปะทวารวดีและศิลปะแบบอู่ทอง อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ตามตำนานกล่าวว่า พระฤาษีได้สร้างเมืองหริภุญไชยขึ้น แล้วส่งคนไปเชิญพระนางจามเทวีธิดากษัตริย์ละโว้ขึ้นมาครองเมืองหริภุญไชย เป็นการสืบสายวงศ์กษัตริย์โบราณไว้ พระนางจามเทวีเสด็จขึ้นมายังเมืองหริภุญไชยเมื่อ พ.ศ. ๑๒๐๔ ครองราชย์อยู่นาน ๕๔ ปี
เจดีย์จามเทวี ลำพูน เจดีย์องค์นี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์เหลี่ยมวัดกู่กุด สร้างในสมัยหริภุญไชยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกัน ๕ ชั้น มีพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ในซุ้มทุกชั้น ชั้นละ ๑๒ องค์ เป็นพระพุทธรูปแบบผสมระหว่างศิลปะทวารวดีและศิลปะแบบอู่ทอง อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ตามตำนานกล่าวว่า พระฤาษีได้สร้างเมืองหริภุญไชยขึ้น แล้วส่งคนไปเชิญพระนางจามเทวีธิดากษัตริย์ละโว้ขึ้นมาครองเมืองหริภุญไชย เป็นการสืบสายวงศ์กษัตริย์โบราณไว้ พระนางจามเทวีเสด็จขึ้นมายังเมืองหริภุญไชยเมื่อ พ.ศ. ๑๒๐๔ ครองราชย์อยู่นาน ๕๔ ปี

เจดีย์จามเทวี ลำพูน เจดีย์องค์นี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์เหลี่ยมวัดกู่กุด สร้างในสมัยหริภุญไชยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนกัน ๕ ชั้น มีพระพุทธรูปยืนประดิษฐานอยู่ในซุ้มทุกชั้น ชั้นละ ๑๒ องค์ เป็นพระพุทธรูปแบบผสมระหว่างศิลปะทวารวดีและศิลปะแบบอู่ทอง อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ตามตำนานกล่าวว่า พระฤาษีได้สร้างเมืองหริภุญไชยขึ้น แล้วส่งคนไปเชิญพระนางจามเทวีธิดากษัตริย์ละโว้ขึ้นมาครองเมืองหริภุญไชย เป็นการสืบสายวงศ์กษัตริย์โบราณไว้ พระนางจามเทวีเสด็จขึ้นมายังเมืองหริภุญไชยเมื่อ พ.ศ. ๑๒๐๔ ครองราชย์อยู่นาน ๕๔ ปี

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต