ยุคสมัยทางศิลปะ » ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11-16

 
เมืองโบราณนครชัยศรี หรือนครปฐมโบราณ เริ่มเป็นบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ และเจริญรุ่งเรืองจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ มีการสร้างพระสถูปเจดีย์และโบราณวัตถุสถานต่างๆมากมายจนถึงเกิดรูปแบบทางศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมทวารวดี” สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือ การสร้างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดใหญ่ประทับนั่งห้อยพระบาท
เมืองโบราณนครชัยศรี หรือนครปฐมโบราณ เริ่มเป็นบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ และเจริญรุ่งเรืองจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ มีการสร้างพระสถูปเจดีย์และโบราณวัตถุสถานต่างๆมากมายจนถึงเกิดรูปแบบทางศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมทวารวดี” สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือ การสร้างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดใหญ่ประทับนั่งห้อยพระบาท

เมืองโบราณนครชัยศรี หรือนครปฐมโบราณ เริ่มเป็นบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๒ และเจริญรุ่งเรืองจนถึงราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ มีการสร้างพระสถูปเจดีย์และโบราณวัตถุสถานต่างๆมากมายจนถึงเกิดรูปแบบทางศิลปกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ที่เรียกว่า “วัฒนธรรมทวารวดี” สิ่งหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมทวารวดีก็คือ การสร้างพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาขนาดใหญ่ประทับนั่งห้อยพระบาท

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต