วิธีการซื้อบัตรเข้าชม

 • 1. คลิกที่เมนูบัตรเข้าชมออนไลน์

 • 2. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 1. ให้ท่านทำการเลือกวันที่เข้าชมและบัตรเข้าชมที่ต้องการซื้อ โดยกรอกจำนวนบัตรเข้าชมที่ต้องการที่ช่อง "จำนวน/ใบ" ระบบจะทำการคำนวนราคารวมและราคารวมสุทธิให้อัตโนมัติ เมื่อเลือกซื้อและใส่จำนวนแล้วให้คลิกที่ปุ่ม "คลิกไปขั้นตอนที่ 2"
  ** สามารถซื้อบัตรเข้าชมล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน
  ** สามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ไม่เกิน 30 ใบ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ

 • 3. จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2. ระบบจะแสดงรายการซื้อบัตรเข้าชมและสรุปจำนวนบัตรเข้าชมและยอดรวมสุทธิ จากนั้นให้ท่านทำการกรอกรายละเอียดผู้ซื้อบัตรเข้าชม **หากผู้ซื้อไม่ได้เป็นผู้เข้าชมให้ทำการกรอกชื่อผู้เข้าชมอย่างน้อย 1 ท่านเพื่อยืนยันการเข้าชม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับเงื่อนไขการซื้อบัตรเข้าชม" และคลิกที่ "คลิกเพื่อชำระเงิน"
  (** กรุณาใช้อีเมล์ที่ใช้งานจริงเนื่องจากระบบจะส่งใบยืนยันการซื้อบัตรเข้าชมไปที่อีเมล์)

 • 4. ระบบจะนำท่านไปสู่ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตด้วยระบบเพย์พาล (Paypal) ให้กรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบของเพย์พาล
  (** หากไม่บัญชีเพย์พาลให้ท่านทำการสมัครสมาชิกเพื่อชำระเงิน)

 • 5. เมื่อเข้าสู่บัญชีเพย์พาลแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดบัตรเข้าชมที่ซื้อและยอดเงินที่ต้องชำระทางด้านซ้ายมือ จากนั้นให้ท่านคลิกที่ปุ่ม "Continue" เพื่อทำการชำระเงิน จากนั้นรอสักครู่เพื่อทำการประมวลผลการชำระเงิน เมื่อชำระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงผลการสั่งซื้อเสร็จสมบรูณ์

 • 6. เมื่อชำระเสร็จแล้วระบบจะแจ้งว่า "การชำระเงินเสร็จสมบรูณ์" และระบบจะส่งข้อมูลการสั่งซื้อให้ท่านทางอีเมล์ที่ท่านได้กรอกข้อมูลไว้ในข้อ 3. ในวันที่เข้าชมให้ท่านนำใบรายการสั่งซื้อบัตรเข้าชม แสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันการใช้งานได้ทันที

 
 

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต