ข่าวสาร & กิจกรรม :: วิสาขบูชาเมืองโบราณ สมุทรปราการ 2560

เชิญร่วมงานบุญ

วิสาขบูชา 2560 เมืองโบราณ สมุทรปราการ เปิดเข้าฟรี 4 โมงเย็นถึง 3 ทุ่ม

#เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานฟรี ในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 16.00-21.00 น.

#บริเวณพระธาตุบังพวน เวลา 16.00 – 20.00 น. พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา จากนั้น พระสงฆ์วัดราชผาติการาม สวดมนต์บทอุปปาตะสันติ และประกอบพิธีเวียนเทียน รอบพระธาตุบังพวน ซึ่งภายในได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

...

#ภายในมหาวิหารวชิรธรรมพุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เวลา 20.00 – 21.00 น. เชิญร่วมสักการะหลวงพ่อโต (พระพุทธศรีสรรเพชญดาญาณ) สูง 8 วา (32 ศอก) ที่สร้างขึ้นเท่าองค์จริงเป็นครั้งแรก หลังจากเสียกรุงมา 250 ปี, ตักบาตรเหรียญ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์, ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด, สมเด็จพระนเรศวรมหาราช, สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ พระยาพิชัยดาบหัก เพื่อความสุขและความเจริญยั่งยืนสูงสุดของชีวิต 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-323-4094-9 หรือ  Facebook: เมืองโบราณ สมุทรปราการ

www.AncientCity.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต