Erawan Museam

พิพิธภัณฑ์

ชั้นสุวรรณภูมิ

ชั้นสุวรรณภูมิ

ภายในชั้นสุวรรณภูมิมีการจัดแสดงนิทรรศการ เครื่องถ้วยเนื้อกระเบื้องในแผ่นดินสยาม (Porcelain ware in Siamese Kingdom) ซึ่งแสดงให้เห็นความเจริญทางวัฒนธรรมของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือที่ชาวต่างถิ่นเรียกกันว่า ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งในนิทรรศการนี้มีการจัดแสดงของสะสมประเภทภาชนะดินเผา และเครื่องกระเบื้องซึ่งเป็นของสะสมของคุณเล็ก

ภาชนะเครื่องดินเผาและเครื่องกระเบื้องที่นำมาจัดแสดง เป็นของพื้นเมืองที่ผลิตขึ้นในท้องถิ่นของ เราเอง เช่น เครื่องสังคโลก ที่ผลิตขึ้นจากเตาเผาที่เมืองสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย ภาชนะเครื่องกระเบื้อง แบบลพบุรี เป็นรูปแบบเฉพาะที่ใช้กันในแถบเมืองเก่าละโว้ลพบุรี และแถบแอ่งโคราช ซึ่งได้รับ อิทธิพลจากวัฒนธรรมเขมรโบราณ รวมไปถึงเครื่องเบญจรงค์และเบญจรงค์ลายน้ำทอง อันเป็น เครื่องถ้วยชั้นสูงชนิดพิเศษ ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ใน กลุ่มชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ โดยใช้ช่างสยามออกแบบรูปทรงและลวดลาย แล้วส่งไปผลิตที่ประเทศจีน สะท้อนให้เห็นความ สัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันมาช้านาน นอกจากนี้ ยังแสดงให้เห็นการรับ ศิลปวิทยาการจากต่างถิ่นมาปรับใช้ในบ้านเมืองของเรา เช่น การทำน้ำเคลือบผิวภาชนะ ตั้งแต่สมัยสังคโลก สมัยเมืองเก่าละโว้ลพบุรี จนมาถึงเครื่องเบญจรงค์ในสมัยอยุธยา ล้วนแต่นำเทคนิคและกรรมวิธีบางอย่างมาจากประเทศจีน ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน

นอกจากนั้น ยังมีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญอื่นๆ อันเป็นศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เทวรูปในศิลปะแบบเขมรโบราณ เครื่องเรือนในกลุ่มชนชั้นสูงของชาวสยาม ฝีมือช่างโบราณ สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ตลอดจน แผนผังโมเดลของผลงานที่ คุณเล็ก และคุณประไพ วิริยะพันธุ์ ทุ่มเทแรงใจสร้างสรรค์ไว้อีก ๒ แห่ง ได้แก่ เมืองโบราณ ตั้งอยู่ที่บางปู สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สร้างในเนื้อที่ ๘๐๐ ไร่ ถ่ายแบบโบราณสถานและรวบรวมศิลปกรรมชั้นเลิศ ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวไทยจากทุกภาคมาไว้ที่นี่ และปราสาทสัจธรรมที่พัทยา ซึ่งคุณเล็กได้ถ่ายทอดความหมายเชิงศาสนาและปรัชญาแห่งโลกตะวันออก ผ่านงาน สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ลึกซึ้งไว้จรรโลงจิตใจผู้คน เพื่อให้เป็นผลงานอันทรงคุณค่าสำหรับคนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบไป ถ้ามีโอกาส เชิญไปชมกันให้ได้นะคะ

Copyright 2014 ThaiGlico.com All Right Reserve