Erawan Museam

อัตราค่าเข้าชม

อัตราค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ :: อัตราค่าเข้าชม


อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป    (ซื้อบัตรเข้าชมออนไลน์) 

**หมายเหตุ

รอบเข้าชม วันจันทร์ - วันเสาร์
รอบที่ 1. 09.00-10.00 น.
รอบที่ 2. 10.00-11.00 น.
รอบที่ 3. 11.00-12.00 น.
รอบที่ 4. 12.00-13.30 น.
รอบที่ 5. 13.30-14.30 น.
รอบที่ 6. 14.30-15.30 น.
รอบที่ 7. 15.30-16.30 น.
รอบที่ 8. 16.30-17.30 น.
*เวลา 18.00-19.00 น. นักท่องเที่ยวเข้าชมตามอัธยาศัย โดยมีมัคคุเทศก์ประจำจุดในอาคาร
- วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์เข้าชมได้ตามอัธยาศัย
บริการที่จอดรถฟรี  โทร 02-371 3135-6 แฟกซ์ 02-380 0304

รถประจำทางสาย  25  142  365
รถประจำทางปรับอากาศสาย 102  507  511  536

ราคาบัตรสำหรับคนไทย เวลา 09.00-17.00 น. (พร้อมดอกไม้ ธูป สามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ)

บัตรผู้ใหญ่ 200 บาท /เด็ก  100  บาท   


ราคาบัตรสำหรับคนไทย เวลา 17.00-19.00 น. (พร้อมดอกไม้ ธูป สามารถเดินชมบริเวณสวนได้โดยรอบ)

บัตรผู้ใหญ่ 100 บาท /เด็ก 50 บาท

-----------------------------------//------------------------------------

ราคาบัตรสำหรับชาวต่างชาติ เวลา 09.00-19.00 น.

  • เข้าชม เวลา 09.00-17.00 น. บัตรผู้ใหญ่ 400 บาท / บัตรเด็ก 200 บาท 
  • เข้าชม เวลา 17.00-19.00 น. บัตรผู้ใหญ่ 200 บาท / บัตรเด็ก 100 บาท 

----------------------------------//-------------------------------------

** มีบริการ Audio Guide ( ไทย, อังกฤษ, จีน, เกาหลี, รัสเซีย ) สำหรับท่านที่เข้าชมภายในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์

อัตราเข้าชมพิเศษ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ที่มาเป็นหมู่คณะในนามโรงเรียนหรือสถานศึกษา

* ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร 02-371 3135-6 แฟกซ์ 02-380 0304


 

www.erawan-museum.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต