Erawan Museam

โรงเรียนเมืองโบราณ

โรงเรียนเมืองโบราณ


  

 

โรงเรียนเมืองโบราณ  เปิดรับสมัครนักเรียน

เริ่มเรียน วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559  – 19 มีนาคม 2560

*** เรียนเฉพาะวันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้

 1. หลักสูตรศิลปะเพื่ออาชีพ  รับสมัครผู้เรียนอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป / ระยะเวลาเรียน  108  ชั่วโมง

มี 2 สาขา  คือ

                  1.1 สาขาการวาดภาพเพื่ออาชีพ (ภาพเหมือน  ภาพแรเงา  ภาพสีน้ำ, จิตรกรรมไทย, ผ้าบาติก)

                  1.2 สาขาการแกะสลักเพื่ออาชีพ  (แกะสลักผักผลไม้, สบู่ / แกะสลักไม้)

2. หลักสูตรการสลักดุนเพื่ออาชีพ  รับสมัครผู้เรียนอายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป / ระยะเวลาเรียน  108  ชั่วโมง  

 

** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่โรงเรียนเมืองโบราณ  สมุทรปราการ

            เปิดทำการทุกวัน  เวลา:  09.00 – 18.00 น.

            หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร  02 323 4094  ต่อ 312

www.erawan-museum.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต