Erawan Museam

พิพิธภัณฑ์

Erawan Museam
Erawan Museam
Erawan Museam
Erawan Museam
Erawan Museam

อาคารพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

แบ่งพื้นที่ออกเป็น ๓ ส่วน คือ ชั้นล่างสุดหรือชั้นใต้ดิน ชื่อชั้นสุวรรรณภูมิ
ชั้นตรงกลางชื่อชั้นโลก ชั้นบนสุดชื่อชั้นจักรวาล

www.erawan-museum.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต