Erawan Museam

พิพิธภัณฑ์

ชั้นจักรวาล

ชั้นจักรวาล

 

ตกแต่งเป็นผังที่ตั้งเขาพระสุเมรุ ซึ่งในไตรภูมิกล่าวว่าเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จำลองและพระพุทธรูปปางลีลา นอกจากนี้ได้จัดแสดงโบราณวัตถุ คือ พระพุทธรูปโบราณสมัยต่างๆ 

www.erawan-museum.com © 2007 สงวนสิทธิ์ ตามกฏหมาย โดย บริษัท วิริยะธุรกิจ จำกัด. ห้ามทำสำเนา คัดลอก
หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด ด้วยวิธีการใดใด โดยมิได้รับอนุญาต